Tjänster

Vår spetskompetens finns inom försäljning och affärsutveckling. Målet med våra tjänster är att hjälpa våra kunder öka sin försäljning och stärka sin konkurrenskraft. Vi arbetar inom två affärsområden:

  1. Konsultation / Säljutbildning
  2. Sales Process Outsourcing 

Våra samarbeten bygger på ett gemensamt ansvar mellan Xpand och kunden där vi aktivt över tiden förbättra företagets försäljning. Genom våra konsulttjänster förbättrar vi:

A) Medarbetarnas beteende och kompetens

B) Företaget kultur (en mer säljdriven kultur)

C) Företagets struktur (strategi, rutiner, dokumentation, mål, planer, uppföljning, företagets erbjudande, marknadsmaterial)

Samtliga tre faktorer är viktiga för att skapa långsiktig tillväxt och ökad försäljning. Läs mer om hur vi kan hjälpa dig till ökad försäljning – våra tjänsteområden hittar du ovan.