Utmaningar

  • Ni har en bra produkt men saknar kompetens, tid eller resurser att kommersialisera den på bästa sätt.
  • Ni gillar inte försäljning utan brinner för andra saker. Många av våra kunder gillar produktutveckling, teknik och design.
  • Era säljare lyckas inte tillräckligt väl i sin försäljning.
  • Ni behöver inspiration och utbildning av era säljare.
  • Ni har riktigt bra produkter i ert sortiment som förblir hyllvärmare.
  • Ni ser vad era säljare har för utmaningar, men saknar förmågan att hitta orsaken till problemen och ger dem därför ”fel medicin”.
  • Ni har en ny produkt, tjänst eller patent som ska introduceras på marknaden. Ni ställs inför många frågor kring försäljning, prissättning och marknadsföring som är svåra och tar tid.
  • Ni är i en ledande befattning på ert företag men behöver tillfälligt hjälp och stöd i utvecklings- och strategifrågor kring försäljning och marknadsföring.

Har ni några frågor eller andra utmaningar som ni vill diskutera med oss hör av er!