Personalfilosofi

Xpand ska vara ett roligt och utvecklande företag att arbeta på. Genom att vara en attraktiv arbetsplats tror vi även att vi kan få ”rätt” personal. Vi utvecklar systematiskt våra medarbetare dels för att de ska känna sig motiverade, men också för att de i högre utsträckning ska kunna bidra till Xpands övergripande mål. Då vi ser medarbetarna som vår viktigaste interna resurs jobbar vi kontinuerligt med personalfrämjande åtgärder som underhåller och förbättrar medarbetartrivseln.

Xpands målsättningar i relation till kompetensförsörjning:

• Vi ska erbjuda en mycket kvalitativ medarbetarutveckling

• Ledare ska avsätta 10% av sin arbetstid åt ledartid

• Vi ska vara en av de mest dynamiska och attraktiva arbetsgivarna på vår marknad