Konsultation – Utbildning

Vi fungerar som ett bollplank och en katalysator i utvecklingen av våra kunders verksamhet inom marknads- och säljfrågor på Strategisk nivå, Taktisk (Mellanchefs) nivå och på Operativ nivå. Vi utvecklar och förbättrar våra kunders verksamheter genom utbildningsinsatser, workshops och genom coachning.

Exempel på utmaningar vi har hjälpt våra kunder med är:

 Strategisk Nivå

  • Arbeta fram en tydlig marknads och säljstrategi. Vilka mål ska ni nå i framtiden och hur når ni dem?
  • Hur ska Ni särskilja Er från konkurrenterna? Vilket värde ska Ni tillföra för att bli en konkurrenskraftig samarbetspartner?

 Taktisk Nivå

  • Konceptualisering, paketering samt prissättning av era produkter och tjänster.
  • Analys utav kundstock för att veta vilka kunder är lönsamma? Vilka segment och kunder bör ni fokusera på? Vart har ni bäst potential att växa?
  • Hur ska ni attrahera, introducera och utveckla era medarbetare?

 Operativ Nivå

  • Utbildning och coachning utav säljare, entreprenörer samt våra kunders återförsäljare och agenter.
  • Dessutom har vi operativt gått in och tagit över ansvaret för förändringsprocesser eller den operativa försäljning för våra kunders räkning. Läs mer under fliken Inhyrt Säljbolag (Sales Process Outsourcing).