Säljutbildning

Xpand ökar våra kunders försäljning genom våra konsulttjänster och utbidlningar. I de flesta av våra uppdrag arbetar vi både med utbildning och konsultation.

Vår syn är att det är först viktigast att bestämma hur vi ska sälja och vara konkurrenskraftiga innan vi börjar träna säljarna i någon ”standardiserad säljutbildning”. Med andra ord inleds våra samarbeten oftast med konsultation där vi fastlägger och förbättrar arbetssättet inom säljavdelningen. Genom vårt synsätt är alltid våra säljutbildningar mycket anpassade och relevanta för våra kunder.

Våra kunder som haft en annan leverantör tidigare upplever även att våra utbildningar ger bättre resultat eftersom deltagarna inte behöver ”åka hem och anpassa till min vardag”. De kan direkt använda sig utav de tips och verktygen vi går igenom.

För mer information om utbildningen kontakta Mårten Persson.