Drivhuset

Drivhuset hjälper högskole- och universitetsstudenter att starta och driva företag eller på andra sätt förverkliga sina idéer. Xpand anlitas kontinuerligt för att utbilda unga entreprenörer i prissättning, positionering och försäljning. Nedan följer citat från några av deltagarnas utvärderingar:

”De var kunniga, pedagogiska och samkörda. ”

”Mycket engagerande.”

”Det var intressant, pedagogiskt upplagt och fyllt med info man ville ha.”

”Det kändes som att Mårten och Staffan var väldigt kunniga och hade koll på läget.”

”Lyhörda och duktiga, lärde mig mycket och blev inspirerad.”