Vendiro – 1 om Dagen

 

 

En om Dagen är en metodik utvecklad av Xpand som syftar till att öka engagemanget hos medarbetarna i Sälj- och kundvårdande frågor.

Rent konkret är Vendiro ett webbaserat IT system med kopplade APP:ar till iPhone, Android och BlackBerry. Systemet mäter medarbetarnas sälj- och kundvårdande insatser på ett enkelt och mycket smidigt sätt.

Målet med 1 om Dagen:

Öka antalet insatser i försäljning och kundvård vilket leder till att organisationen når sina övergripande mål. Målen är oftast satt i omsättning, kundnöjdhet eller liknande.

Hur funkar det:

Varje företag får ett eget webbaserat mät och uppföljningsverktyg där medarbetarna kan registrera sina insatser på 1 minut. Ledarna får tillgång till rapporter, statistik och coachverktyg som underlättar deras feedback och styrningen av verksamheten om de uppsatta målen. Det du mäter får du!

Xpand har utvecklat systemet med stöd från ALMI, Tillväxtverket och Vinnova.

Systemet används idag av t.ex. PwC med mycket stor framgång.

Xpand garanterar ROI för Vendiro!

Läs gärna mer på www.vendiro.com