Lunds UniversitetXpand har anlitas av Lunds Universitet i syfte att inspirera och utbilda studenter på Ingvar Kamprad Design Center [IKDC]. Mårten Persson har föreläst om försäljning på kurserna i Design Management på både Bachelor och Master nivå.

Försäljning är generellt sett något studenter inom designutbildningar först kommer i kontakt med efter deras studier är avslutade. De flesta av studenterna kommer efter studierna direkt eller indirekt få arbeta med försäljning. Det handlar om att sälja in koncept och produkter antingen internt eller som konsult och egenföretagare.

Mårtens uppgift har varit att inspirera och hitta ett enkelt och lätt sätt att arbeta med försäljning som funkar för designers. De nya kunskaperna och färdigheterna har de sedan använt i kontakten med projektföretag eller i presentation/försäljning av deras examensarbeten. Studenterna är både svenska och internationella och deras akademiska bakgrund har främst varit industridesigners och maskiningenjörer.

Lund, vår och höstterminen 2012